Cấp thẻ tạm trú theo quy định mới nhất

Đánh giá bài viết

Cấp thẻ tạm trú theo quy định mới nhất. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú là một trong những quy định được sửa đổi, bổ sung tại. Luật số: 51/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Việt Nam có. Có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Cụ thể như sau:

the tam tru 1

Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú theo quy định tại Luật cũ:

Theo quy định tại Điều 36 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Việt Nam số 47/2014/QH13, các trường hợp được cấp thẻ tạm trú bao gồm:
– Người nước ngoài là thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự,… cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế. Liên Hợp Quốc, một tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam, và vợ / chồng, con cái dưới 18 tuổi và người giúp việc gia đình đi cùng họ trong nhiệm kỳ của họ được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu NG3.
– Người nước ngoài được cấp thị thực có ký hiệu LV1, LV2, DT, NN1, NN2, DH, PV1, LD, TT được xem xét cấp thẻ tạm trú có ký hiệu tương tự như ký hiệu thị thực.

Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú theo quy định tại Luật mới:

Theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 51/2019/QH14, Các trường hợp được cấp thẻ Tạm trú bao gồm:
Người nước ngoài là thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao. cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế. Liên Hợp Quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam. và vợ / chồng, con cái dưới 18 tuổi và người giúp việc gia đình đi cùng họ trong các nhiệm kỳ tương ứng.
Người nước ngoài nhập cảnh với thị thực có biểu tượng. LV1, LV2, LS, DT1, DT2, DT3, NN1, NN2, DH, PV1, LD1, LD2, TT Trong đó:

Nhóm 1:

– Thẻ tạm trú có ký hiệu LV1 là thẻ tạm trú được cấp cho người đến làm việc. với các sở, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương. Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc. Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tỉnh ủy, Đảng ủy thành phố, Hội đồng nhân dân,. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Thẻ tạm trú có ký hiệu LV2 là thẻ tạm trú được cấp cho người dân. làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, v.v. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
– Thẻ tạm trú có ký hiệu LS là thẻ tạm trú được cấp. Luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.

Nhóm 2: 

– Thẻ tạm trú có ký hiệu DT1 là thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Việt Nam và đại diện tổ chức nước ngoài đầu tư vào. Việt Nam có vốn góp từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.
– Thẻ tạm trú có ký hiệu DT2 là thẻ tạm trú được cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Việt Nam và đại diện tổ chức nước ngoài đầu tư vào. Việt Nam có vốn góp từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào các ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển theo quyết định của Chính phủ.
– Thẻ tạm trú có ký hiệu DT3 là thẻ tạm trú được cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Việt Nam và đại diện tổ chức nước ngoài đầu tư vào. Việt Nam đã góp vốn từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.

Nhóm 3:

– Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1 là thẻ tạm trú được cấp cho một người. Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
– Thẻ tạm trú có ký hiệu NN2 là thẻ tạm trú cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện. chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức. các tổ chức kinh tế, văn hóa và nghề nghiệp khác của nước ngoài tại Việt Nam.
– Thẻ tạm trú có ký hiệu DH là thẻ tạm trú được cấp cho người vào thực tập, học tập.
– Thẻ tạm trú có ký hiệu PV1 là thẻ tạm trú được cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam.

Nhóm 4:

– Thẻ tạm trú có ký hiệu LD1 là thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Việt Nam đã khẳng định rằng họ không đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động. trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.”
– Thẻ tạm trú có ký hiệu LD2 là thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Việt Nam bắt buộc phải có giấy phép lao động.
– Thẻ tạm trú có ký hiệu TT là thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài. là vợ hoặc chồng và con cái dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu. LV1, LV2, LS, DT1, DT2, DT3, NN1, NN2, DH, PV1, LD1, LD2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của công dân Việt Nam.
Quý khách cần tư vấn hỗ trợ hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.